Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán látogatottsága mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

2024. május 24. Péntek
Eszter, Eliza, Vanessza

 
A Nap kel 04:59-kor,
nyugszik 20:35-kor.
 

 

Nyilvántartás kereskedelmi tevékenységet folytatókról
 

Csém Község Önkormányzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
 
1. Hivatalos név (teljes név) Csém Község Önkormányzata
2. Székhely 2949 Csém, Béke u. 65
3. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 34/556-016
4. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 34/2357-857
5. Központi elektronikus levélcím Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6. A honlap URL-je http://www.csém.hu
7. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Csémi Kirendeltsége

 

Cím: 2942 Csém, Béke u. 65

Tel.: +36 34 556-016

8. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfőtől Csütörtökig : 8.00.-12.00. 13.00-16.00

Péntek: 8.00.-12.00

II. A szervezeti struktúra

 
III. A szerv vezetői
 
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Dián Erzsébet polgármester – Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szabóné Fürjes Klaudia alpolgármester – Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bús Anita képviselő – Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Farkasné Sárkány Elvira képviselő – Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Srublikné Krajcár Anita képviselő – Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 2942 Béke u. 65.

Tel.: 34/556-016

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Összeférhetetlenségi és Ügyrendi Bizottság:

Farkasné Sárkány Elvira elnök

 

Cím: 2949 Csém, Béke u. 65.

Tel.: 34/556-016

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 
 
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nincs
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nincs
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
 
 
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

Nincs

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  

 

 

1.5. Lapok
I. Lapok
 
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nincs                                                                  
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti , törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Komárom-Esztergom Megyei KormányhivatalCím: 2800 Tatabánya Bárdos L.u.2.

 

Tel: +3634/515-100

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/torzshivatal
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és működési szabályzat

 

Munkaterv

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Cookie tájékoztató

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása 1. Nagyigmándi Területi Szociális Gondozási Központ keretében:
  • idősek nappali ellátása

2. Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás keretében:

  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, egyházak támogatása

4. Felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása

5. Csém község közigazgatási területén letelepedni szándékozó 35 év alatti saját ingatlannal nem rendelkező fiatalok helyi lakáscélú támogatása

6. Rendezvényszervezés

 

 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése . Szociális és Gyermekvédelmi ellátások

 

· 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 8/2006 (VI.28.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

 

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Csémi Kirendeltsége

Cím: 2949 Csém Béke u. 65..

 

Tel.: +36 34/556-016

Hétfő:-Csütörtök

8.00.-12.00. 13.00-16.00

Péntek: 8.00.-12.00

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Ügyintézési határidő: 8 nap

 

Fellebbezési határidő: kézhezvételtől számított 15 nap

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

 

 

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Parkgondozás

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Csém Község területén fűnyírási, lombgyűjtési munkálatok elvégeztetése .

 

 

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

2949 Csém Béke u. 65

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Szervezeti és Működési Szabályzat
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Csémi Kirendeltsége

 

2942 Csém, Béke u. 65.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Munkaterv
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Képviselő-testület nyílt ülése korlátozás nélkül látogatható
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Meghívók
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Határozat nyilvántartás

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Határozat nyilvántartás
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Jegyzőkönyvek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Jegyzőkönyvek

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása Civil pályázat, forrásátadás államháztartáson kívülreLakáscélú helyi támogatások felsőoktatási ösztöndíj

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Nagyigmándi Közös Önkormányzati i Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Cím: 2942 Nagyigmánd Kossuth L. u. 2

 

Tel.: +3634/556-490

 Fax: +3634/556-499

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Füles Zoltán jegyző

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása                                                                                 

 

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  

V. Működési Statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2021.

 

2020.

2019.

2018.

2017.

2016

2015

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2020.

 

2019.

2018.

2017.

2016

2015

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Táblázat
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Táblázat
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Táblázat

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

   2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

   
  .

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

     2021   

 2020

 2019

 2018

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

 

Keresés

Bejelentkezés